Cennik

Ceny usług prawniczych ustalane są indywidualnie, w zależności od niezbędnego nakładu pracy prawnika. Klient jest każdorazowo informowany o cenie usługi przed podjęciem decyzji o powierzeniu kancelarii prowadzenia swojej sprawy.
W celu ustalenia kosztu usługi prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.
Możliwe jest dokonywanie rozliczeń za poszczególne czynności podejmowane przez prawnika w danej sprawie, jak również ustalenie z góry całości wynagrodzenia za prowadzenie danej sprawy.

 

Orientacyjne ceny usług kształtują się następująco:
porada prawna – 150 zł
przygotowanie wezwania do zapłaty – 150 zł
przygotowanie pozwu – od 300 zł, w zależności od rodzaju sprawy oraz jej stanu skomplikowania
zastępstwo podczas rozprawy – 200 zł (czas trwania rozprawy do 1h, za każdą kolejną rozpoczętą godzinę doliczana jest kwota 50 zł) plus ewentualne koszty dojazdu w przypadku czynności podejmowanych poza Bydgoszczą

 

Przedsiębiorcom zainteresowanym dłuższą współpracą kancelaria proponuje rozliczenia w postaci ryczałtu miesięcznego, ustalanego indywidualnie, w zależności od potrzeb Klienta i koniecznego nakładu pracy.

Minimalny ryczałt wynosi 300 zł netto i obejmuje 3 godziny efektywnej pracy prawnika w danym miesiącu.

Możliwe jest również świadczenie stałej obsługi prawnej na zasadzie godzinowego rozliczania za świadczone usługi. Cena netto za każdą efektywną godzinę pracy prawnika wynosi 100 zł.