Upadłość konsumencka

Kancelaria MK w Bydgoszczy oferuje bezpłatne doradztwo w zakresie upadłości konsumenckiej.

Kancelaria ogłasza upadłość konsumencką swoich klientów głównie przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy.

Możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej istnieje od 2015r. Początkowo z uwagi na to, że była to nowa regulacja prawna, korzystało z niej niewiele osób, jednakże obecnie po kilku latach od wejścia w życie przepisów umożliwiających ogłoszenie upadłości konsumenckiej i pozbycie się długów,  jest bardzo popularnym rozwiązaniem dla osób, które wskutek wyjątkowych i niezależnych od siebie okoliczności popadły w zadłużenie.

Kancelaria doradza konsumentom, w jaki sposób skutecznie skorzystać z instytucji upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Z uwagi na to, że Klienci zainteresowani przeprowadzeniem procedury upadłościowej są najczęściej w trudnej sytuacji materialnej, kancelaria w tym zakresie udziela darmowych porad prawnych oraz pomaga Klientom uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych.

Jednocześnie z uwagi na to, że od dnia 24.03.2020r. zmieniają się przepisy dotyczące postępowania upadłościowego, kancelaria po dokładnej analizie sytuacji  Klienta, pomaga wybrać najkorzystniejsze dla niego rozwiązanie tj. czy ogłosić upadłość na obecnych czy nowych przepisach, co jest bardzo istotne z uwagi na odmienne konsekwencje tych regulacji.