Upadłość konsumencka

Kancelaria MK w Bydgoszczy oferuje bezpłatne doradztwo w zakresie upadłości konsumenckiej.

Mimo iż upadłość konsumencka nie była dotychczas popularną instytucją,   w czasach kryzysu i po wejściu w życie nowych przepisów może okazać się jedynym wyjściem dla osób, które wskutek wyjątkowych i niezależnych od siebie okoliczności popadły w zadłużenie.

Kancelaria doradza konsumentom, w jaki sposób skutecznie skorzystać z instytucji upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Z uwagi na to, że Klienci zainteresowani przeprowadzeniem procedury upadłościowej są najczęściej w trudnej sytuacji materialnej, kancelaria w tym zakresie udziela darmowych porad prawnych oraz pomaga Klientom uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych.

W przypadku osób fizycznych, które prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą, doradzamy, w jaki sposób skorzystać z procedury oddłużeniowej w ramach upadłości likwidacyjnej. W tym przypadku umorzenie niespłaconych długów jest możliwe po stwierdzeniu przez sąd zakończenia postępowania upadłościowego i pod warunkiem terminowego złożenia wniosku o upadłość.