Usługi

W zakres usług świadczonych przez kancelarię wchodzą m.in. następujące czynności:

  • udzielanie porad/konsultacji prawnych,
  • tworzenie i opiniowanie umów, regulaminów, statutów i innych dokumentów o znaczeniu prawnym,
  • sporządzanie pism przedsądowych,
  • sporządzanie pozwów i wniosków oraz pozostałych pism procesowych,
  • reprezentacja Klientów przed sądami,
  • udział w negocjacjach,
  • rejestracja spółek, fundacji i stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • sporządzanie wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym

Specjalizacje:

Klienci indywidualniupadłość konsumencka, – rozwody, – spadki, – ubezpieczenia społeczne, renty, emerytury, – sprawy związane ze stosunkiem pracy, – stosunki zobowiązaniowe, – odszkodowania, – umowy, – sprawy administracyjne (odwołania, skargi), – podatki – sprawy o wykroczenia skarbowe, – sprawy dot. nieruchomości, ( w tym przeniesienia i obciążenia prawa własności)

Przedsiębiorcy – umowy w obrocie gospodarczym, – spółki handlowe, – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, – prawo cywilne, – prawo administracyjne, – ochrona danych osobowych, – sprawy dot. nieruchomości, – podatki, – wykroczenia skarbowe