Usługi

W zakres usług świadczonych przez kancelarię wchodzą m.in. następujące czynności:

 • udzielanie porad/konsultacji prawnych
 • tworzenie i opiniowanie umów, regulaminów, statutów i innych dokumentów o znaczeniu prawnym
 • sporządzanie pism przedsądowych
 • sporządzanie pozwów i wniosków oraz pozostałych pism procesowych
 •  reprezentacja Klientów przed sądami
 • udział w negocjacjach
 • rejestracja spółek, fundacji i stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • sporządzanie wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym

 

Specjalizacje:

Klienci indywidualni

 • rozwody
 • spadki
 • ubezpieczenia społeczne, renty, emerytury
 • sprawy związane ze stosunkiem pracy
 • stosunki zobowiązaniowe
 • odszkodowania
 • umowy
 • sprawy administracyjne (odwołania, skargi)
 • podatki
 • sprawy o wykroczenia skarbowe
 • sprawy dot. nieruchomości, ( w tym przeniesienia i obciążenia prawa własności)
 • windykacja
 • upadłość konsumencka

Przedsiębiorcy

 • umowy w obrocie gospodarczym
 • spółki handlowe
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo cywilne
 • prawo administracyjne
 • ochrona danych osobowych
 • sprawy dot. nieruchomości
 • podatki
 •  wykroczenia skarbowe
 • windykacja